Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ansök om eller säg upp förskoleplats

I vår e-tjänst kan du ansöka om och säga upp plats i förskolan. Enligt lag måste kommunen erbjuda plats inom 4 månader.

Ansöka om förskoleplats

Du som vårdnadshavare ansöker om plats i valfri förskola via vår e-tjänst. Efter att du skickat in ansökan erhåller du automatiskt en bekräftelse på mottagen ansökan inom 5 arbetsdagar där information om nästa steg beskrivs.

E-tjänst: Ansöka om barnomsorgÖppnas i nytt fönster.

 

Om du saknar e-legitimation kontakta skoladministratör.

Placering är lika med heltid om inte vårdnadshavare meddelar annat.

Enligt Skollagen 8 kap 14§ ska förskoleplats erbjudas inom fyra månader från det datum ansökan inkommit. När ansökan kommer in till utbildningsavdelningen får den ett ansökningsdatum och ett ködatum. Om flera barn har samma ködatum sorteras ansökningarna enligt födelsedatum, äldre barn får förtur framför yngre.

Önskemål om särskild förskola tillgodoses i mån av plats.

Besked om placering ges till vårdnadshavare via mejl en till två veckor innan placering och introduktion, svar krävs inom 10 dagar. Om svar ej inkommer stryks barnet ur kön.
Under delar av året kan det vara svårt att få plats på vissa förskolor. I så fall erbjuds plats på annan förskola. Accepteras den platsen stängs de andra alternativen. Om vårdnadshavaren vill fortsätta stå i kö till de andra förskolorna, görs en ny ansökan.

Ansvarspedagog skickar introduktionsfolder via post och kontaktar vårdnadshavare två veckor före introduktionen för att meddela tid första dagen.

Säga upp förskoleplats

Du som vårdnadshavare kan säga upp förskoleplatsen via e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader från det datum du säger upp platsen. Du betalar avgiften och behåller din plats under uppsägningstiden.

E-tjänst: Uppsägning av barnomsorgsplatsÖppnas i nytt fönster.


Om du saknar e-legitimation kontakta skoladministratör.

Om vårdnadshavare säger upp en plats inom förskola och sedan ansöker om ny plats inom tre månader får vårdnadshavare även betala för mellanliggande tiden. Undantag kan göras vid exempelvis sjukdom.

Om plats står outnyttjad längre än en månad utan skälig orsak kan utbildningsnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid obetald månadsavgift. Vid handläggning följs särskilda rutiner vid obetalda avgifter.

Förskoleplatsen upphör automatiskt den 31 juli det år barnet fyller sex år.

Uppdaterad: