Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Skolsköterska och Skolläkare

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare och förkortas EMI.

EMI är en fortsättning på BVC. I förskoleklass tar EMI över ansvaret med att följa barnets hälsoutveckling.

EMI erbjuds till alla elever från förskoleklass till gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

EMI arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande i samverkan med all personal i skolan.

Besök

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskan. Elevhälsan kan erbjuda elever extra hälsokontroll vid behov. Vårdnadshavare är välkommen att delta vid hälso- och läkarbesök. Elevhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök men är även stöd för elever med hälsoproblem.

Besök till skolläkaren bokas av skolsköterskan.

Hälsosamtal

Alla elever erbjuds regelbundet hälsobesök hos skolsköterskan under skoltid. Elevhälsan kan upptäcka förändringar i tillväxt, syn, hörsel, rygg och diskutera hälsofrågor och annat som kan bekymra barn och påverka deras psykiska hälsa.

Vårdnadshavare får meddelande om att hälsobesök kommer att ske för att kunna närvara om så önskas. Eleverna kan erbjudas tid hos skolläkaren vid behov.

Hälsobesök

Förskoleklass

 • Synkontroll och hörseltest.
 • Tillväxtkontroll
 • Hälsobesök tillsammans med elev och vårdnadshavare. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Vaccination mot mässing, påssjuka, röda hund.

Årskurs 4

 • Kontroll av tillväxt och rygg.
 • Hälsosamtal med elev. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 5

 • Organisera och vaccinera mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 7

 • Kontroll av tillväxt och rygg.
 • Hälsosamtal med elev. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 8

 • Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta.


Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering.

E-tjänster

Elevhälsan använder sig av digitala formulär. Dessa signeras med bank-id. Skolsköterskan kontaktar vårdnadshavare via SchoolSoft när dessa är aktuella att fylla i.

 • Hälsouppgift förskoleklass
 • Hälsouppgift åk 4
 • Hälsouppgift åk 7
 • Rekvisition av journal från föregående skola
 • Vaccinationsmedgivande

Uppdaterad: