Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Elevhälsa

Elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling.

Elevhälsan i Berg är indelade i två team, norra och södra, som är baserade på skolornas geografiska läge.

Varje skola har ett elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog/speciallärare. Skolan har också möjlighet till träff med skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan jobbar främjande och förebyggande.

Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla elever i skolan och ha ett särskilt fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Insatser kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska och psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

All elevhälsopersonal har tystnadsplikt/sekretess.

Specialpedagog/speciallärare kontaktas på respektive skola. Kontaktuppgifter till övriga professioner inom elevhälsan finns nedan. Verksamhetchef för elevhälsan är tillika chef för Centrala teamet.

Uppdaterad: