Dela

Kontakta oss

Taxor och avgifter

Kommunen tar ut avgift för det stöd och hjälp som du får från kommunen.

svensk hundralapp

Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får, med inkomst menas olika former av lön/pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.

Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som kommunen bestämt.
 
Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet vilket för 2017 uppgår till 44 800 kr.

Taxor och avgifter för 2017, fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-21§ 159. 

Hemvårdstaxa

Typ av taxa

Belopp

Nivå 1 0-10 tim/mån   

355 kr/mån

Nivå 2 10-24 tim/mån

1 064 kr/mån

Nivå 3  24 tim och mer  

1 792 kr/mån

Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande maxtaxa nivå 3 och kostabonnemang 1  

170 kr/dygn

Kostabonnemang 1 SÄBO alla måltider inklusive mellanmål

3 060 kr/mån

Kostabonnemang 2 SÄBO lunch, middag inklusive mellanmål

2 449 kr/mån

Matdistributionsavgift hel

355 kr/mån

Matdistributionsavgift halv

176 kr/mån

Trygghetslarm 

175 kr/mån

30 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende

1 200 kr

15 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende 

600 kr

30 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

2 400 kr

15 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

1 200 kr

Frukost  

25 kr

Middag

40 kr

Lunch

40 kr

Kaffe med bröd    

20 kr

Enstaka måltider

45 kr

 

Taxa för medboende enligt parbogarantin

Gäller för medboende som ej beviljats hjälp enl. 4 kap 1 SoL.
Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1 men omfattas inte av maxtaxan.
Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm.

Taxa enligt parbogaranti

Typ av taxa

Belopp

Taxa för medboende

355 kr/mån

 

Uppdaterad: 2017-01-24 11.00