Dela

Kontakta oss

Kalvningstid i fjällen

Att tänka på då du besöker fjällen under våren

Under april–maj varje år är det kalvningstid för renar. De är då extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor. Det är därför olämpligt att vistas i områden där kalvarna föds och uppehåller sig som små, så kallade kalvningsland. I allmänhet kan fjällen räknas som kalvningsland.

Människor på skidor kan ibland åka väldigt tyst och kanske inte direkt märks. När renar känner sig hotade finns då en risk att de flyr och lämnar sina nyfödda kalvar. Kalvarna är då fortfarande för små för att hinna med och kan överges av de vuxna renarna vid flykt.

Vuxna renar kan röra sig flera mil i sin flykt och ta sig över strömmande vatten som kalvar inte klarar av att passera. Kalvarna riskerar då att drunkna i sitt försök att hänga med. Även dräktiga vajor1 är extremt känsliga för störning.

Det är olagligt att störa renar

Det här gäller året runt på renbetesfjäll.
94 § rennäringslagen:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  • skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten
  • obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område

Uppdaterad: 2017-05-02 16.37