Dela

Kontakta oss

Sveriges viktigaste jobb

bildkollage över Sveriges viktigaste jobb

Undersköterskor

De är armar och ben till dem som har svårt att röra sig, de lyser upp i människors hem och de finns där när vi är sjuka.

Undersköterskor är vårdproffs - det är inte vilket jobb som helst och inte för vem som helst. Undersköterskor gör skillnad för andra varje dag.

Se filmen nedan.

VÄLFÄRDSSEKTORN ÄR EN FRAMTIDSBRANSCH

Fram till år 2020 behöver välfärdssektorn rekrytera 420 000 medarbetare.

Den prognosen redovisas i rapporten Här finns Sveriges viktigaste jobb, som publicerades inom ramen för kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb i januari 2012.

Störst i antal är rekryteringsbehovet i socialtjänst/äldreomsorg samt i förskola/skola.

Dessa verksamheter svarar för närmare hälften av det totala rekryteringsbehovet, cirka 100 000 vardera.

Näst störst rekryteringsbehov i antal har hälso- och sjukvården, där drygt 80 000 personer beräknas behövas.

Testa dig

VILKA FÖRÄNDRINGAR I SAMHÄLLET FÖRANLEDER REKRYTERINGSBEHOVET

Sveriges befolkning ökar med en halv miljon fram till 2020. Endast 20 procent av befolkningsökningen är i arbetsför ålder. Ju fler barn, ungdomar och äldre i befolkningen, desto större krav ställs på välfärden.

Rekryteringsbehoven skiljer sig mellan olika delar i landet.

Det blir allt fler äldre i befolkningen, framför allt i glesbygdskommunerna.

Den demografiska utvecklingen innebär också nya möjligheter.

De som går i pension kan ersättas av medarbetare med aktuell utbildning och andra kunskaper, så kallad kompetensväxling.

Rörligheten ökar både geografiskt och mellan sektorer och enskilda arbetsgivare.

Teknik- och IT-utveckling, nya kommunikationsmöjligheter, nya läkemedel och nya behandlingsmetoder innebär att kompetenskraven hela tiden förändras i de flesta av välfärdssektorns verksamheter. Till exempel: undervisning i skolan eller rehabiliteringsstöd eller rådgivning i vården ges på distans via webb el videokonferens. Patienters och anhörigas inflytande ökar. Nya eller breddade välfärdsjobb skapas.

FRAMTIDSJOBBEN

Dessa yrkesgrupper har särskilt goda utsikter att få jobb. Vissa yrkesgrupper är eller kan det bli brist på om inte insatser görs. .

  • Förskollärare (29 000 behövs)
  • Lärare i till exempel matematik, teknik och yrkesämnen, vissa språk samt speciallärare (50 000 till grund- och gymnasieskolan behövs)
  • Teknisk nyckelkompetens som ingenjörer och bygglovshandläggare.
  • Undersköterskor (64 000 i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen)
  • Specialistsjuksköterskor
  • Specialistläkare, särskilt inom psykiatri och allmänmedicin

Uppdaterad: 2017-03-05 12.27