Dela

Kontakta oss

Hyra lokaler

Bergs kommun har ett antal lokaler som finns att hyra för aktiviteter och evenemang.

Förfrågan/bokning görs via vår e-tjänst eller kontakt med kommunen. För övriga idrottsanläggningar som kommunen inte äger kontaktas respektive förening och drifthållare.

Uthyrning till föreningar inom kommunen sker till en kostnad av 25% av kostnaden för uthyrning till föreningar utanför kommunen (villkorat enligt punkt 5 nedan). Upplåtelse får ske endast för i lokaler lämplig verksamhet. Eventuell åverkan eller skadegörelse samt extra städning debiteras särskilt.

Simhallar får ej nyttjas utan närvaro av person som avlagt godkänt livräddningsprov. Du är ansvarig för att återlämna hyrd lokal utan anmärkning vad gäller brister och skadegörelse samt att lokalen är städad. Upptäcker du skador eller brister när du kommer till en lokal skall detta meddelas till kommunen.

Motionslokaler och en del andra att hyra finns i Svenstavik, Hackås, Ljungdalen, Klövsjö och i Rätan.

  1. Skolan har alltid tillgång till lokalerna skoltid (08.00 - 16.00)
  2. I första hand kommer barn- och ungdomsverksamhet. Därefter övriga.
  3. Föreningar betalar 25% av ordinarie hyra om föreningen är skriven i Bergs kommun.
  4. Enskilda betalar full taxa.
  5. Inskickade årsmöteshandlingar innehållande verksamhetsrapport, budget och resultatrapport, årsmötesprotokoll och styrelsens sammansättning.
  6. Avbokning av lokalen skall ske senast sju (7) dagar innan.
  7. OBS. Lokalbokningar skall ske av föreningens kassör.
  8. Lokaler som hyrs ut är klassrum, matsalar, gymnastiksalar, simhallar, bastu och dusch.
  9. För att hyra simhall krävs att någon i sällskapet har livräddningserfarenhet samt att man måste vara minst 2 st.

Förfrågning/bokning av lokal

Använd vår e-tjänst för att göra en förfrågan/bokning av lokal eller ring 0687-161 00.

Du hittar våra e-tjänster via denna länk.länk till annan webbplats

Taxor

Observera
Ett tillfälle avser hyra på max fyra timmar. Varje påbörjat tillfälle debiteras som ett helt tillfälle. Exempel: 1-4 timmar är ett tillfälle, 5-8 timmar är två tillfällen osv.

Uthyrning sker endast till enskilda och föreningar, ej för varaktigt kommersiellt bruk.

Taxor innevarande år

Lokal

Taxa

Klassrum - samtliga lokaler

175 kr/tillfälle

Matsal

340 kr/tillfälle

Dramasal lågstadiet

300 kr/tillfälle

Gymnastiksal

300 kr/tillfälle

Bastu + dusch

150 kr/tillfälle

Simhall

175 kr/timme

Slöjdsal

300 kr/tillfälle

 

För hyra av slöjdsal krävs utbildning på maskiner och övrig utrustning, kännedom om brandskydd och skyddsutrustning samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i lokalen.
Avtal mellan rektor och hyrestagare undertecknas.

Uppdaterad: 2017-09-19 08.36