Dela

Kontakta oss

Översiktsplanering

Under perioden 12 juni till 8 september 2017 är ett förslag på ny översiktsplan för Bergs kommun ute på samråd och då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, se längre ner på sidan.

Den nya översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att själv välja vilka kartlager du vill se. Klicka på länken ovanför kartbilden för att öppna översiktsplanen.

I förslaget till ny översiktsplan kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering och läsa om vilka strategier kommunen har för kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen redovisar kommunens ambitioner och den är inte formellt bindande. Den beskriver istället kommunens viljeinriktning som ska vara till vägledande vid kommande avvägningar och beslut.

Synpunkter

Du kan lämna synpunkter på kommunens översiktplan via denna länk.

Samlat textdokument

Översiktsplanen är kartbaserad och man klickar fram texterna direkt i kartan utifrån olika rubriker. Om du hellre vill läsa alla texter i ett samlat dokument kan du hämta dem via den här länkenPDF. Observera att texterna bör läsas tillsammans med konsekvensbeskrivningenPDF och kartmaterialet för bästa förståelse.

Uppdaterad: 2017-06-26 09.03