Dela

Kontakta oss

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur marken, vattnet och den bebyggda miljön i kommunen ska användas. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som inte är juridiskt bindande, men som uttrycker kommunens viljeinriktning och är vägledande i beslut om exempelvis detaljplaner, bygglov och exploatering. Just nu tar vi fram en ny kommuntäckande översiktsplan. I det inledande arbetet har vi varit ute i ett antal byar för att träffa er och våra ungdomar har gjort sin röst hörd vid ungdomsdemokratidagen. Som medborgare har du en viktig roll att spela i hur kommunen planerar samhället. Du har alltid möjlighet att ge oss dina synpunkter på planförslaget, och därmed vara med och bidra till Bergs utveckling. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss, antingen via mail eller telefon.

Samråd planeras under våren 2017.

Uppdaterad: 2016-12-22 14.15