Dela

Kontakta oss

Kungörelser

Härmed kungör Bergs kommun nedanstående med införandedatum och handlingar. Dokumentet(n) är ett samlat PDF dokument som eventuellt kan vålla problem att ladda ner p.g.a dokumentens storlek, om du upplever problem så kontakta någon av kontaktpersonerna så får du det hemskickat.

kvinna pratar i megafon

Kungörelse

Samråd översiktsplan

Samråd om förslag till ny kommuntäckande översiktsplan för Bergs kommun. Samrådstiden pågår mellan 12 juni och 8 september.

I den digitala översiktsplanen redovisar kommunen hur mark och vatten ska utvecklas på lång sikt. Planen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena och den inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga, vilka utmaningar vi ser för framtiden och hur de ska hanteras samt en bedömning av vilka konsekvenser planförslaget ger.

Den digitala översiktsplanen är en interaktiv karta och du hittar här.öppnas i nytt fönster


Uppdaterad: 2017-07-11 14.42