Dela

Kontakta oss

Kungörelser

Härmed kungör Bergs kommun nedanstående med införandedatum och handlingar. Dokumentet(n) är ett samlat PDF dokument som eventuellt kan vålla problem att ladda ner p.g.a dokumentens storlek, om du upplever problem så kontakta någon av kontaktpersonerna så får du det hemskickat.

kvinna pratar i megafon

Kungörelse

Granskning 

Detaljplan för Katrina torg, Klövsjö 3:90 och del av Klövsjö 3:108

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett uppförande av skidshop, utökning av befintig gästservice samt byggnader för kompletterande handel och bostäder.

Granskningstid 2017-03-22 tom 2017-04-05

Via denna länk kommer du till planhandlingarna.Uppdaterad: 2017-03-22 17.02