Dela

Kontakta oss

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten krävs serverings-tillstånd.
Här kan du hitta information om de olika serveringstillstånd som finns, hur du söker och hur processen går till.

Rutiner gällande ansökan om serveringstillstånd

 • Det är ni som sökande som är ansvariga för att lämna in samtliga begärda handlingar för er ansökan.
 • Vi börjar behandla er ansökan först efter att vi fått in samtliga handlingar och ansökningsavgiften.
 • Den handläggningstid som är för respektive ansökan gäller från att vi fått in samtliga begärda handlingar och er ansökan är komplett.

Handläggningstider för respektive komplett ansökan av serveringstillstånd är följande

Observera att under sommaren är handläggningstiderna 1-2 veckor längre p.g.a den ökade mängden ansökningar.

 • Stadigvarande serveringstillstånd cirka 8 veckor
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten cirka 4 veckor
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap cirka 3 veckor

Kommunen tar ut en ansökningsavgift med stöd av alkohollagen. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Avgifter

Avgiften för ett tillstånd ska betalas in till Bergs kommun på BG 781-2316, samtidigt som ansökan lämnas in. Detsamma gäller om ni ska betala avgiften för kunskapsprov.

 • Referensnummer Ansökningsavgift: 953-311-267-157
 • Referensnummer Kunskapsprov: 953-311-267-154

Utredningsprocessen

 • Efter att er ansökan är komplett börjar handläggaren att gå igenom den. Behövs inga ytterliggare uppgifter så skickas den på remiss till olika instanser beroende på vilken sorts ansökan det gäller.
 • Därefter gör handläggaren en utredning med utgångspunkt i remissvar och 8 kap i alkohollagen.
 • I huvudsak är det tre områden som utreds:
  • Sökandens lämplighet (enligt alkohollagen 8 kap 12 §)
  • Serveringsställets lämplighet (enligt alkohollagen 8 kap 14 §)
  • Risken för alkoholpolitiska olägenheter (enligt alkohollagen 8 kap 17 §)
 • Handläggaren fattar beslut om att bevilja eller avslå ansökan när det gäller tillfälligt serveringstillstånd. För stadigvarande serveringstillstånd fattas beslut av Kommunstyrelsen.
 • Efter att ett tillstånd medgivits kan kommunen, polismyndigheten, Skatteverket eller Räddningstjänsten göra tillsyn över serveringen. Om tillsynsman begär det skall tillståndshavaren/serveringsansvarige lämna tillträde till lokalen.

Mer information om de olika typerna av serveringstillstånd finns i "Bergs kommuns alkoholpolitiska riktlinjer" längst ned på sidan.

För mer information gällande processen för respektive ansökan, samt vilka handlingar som skall lämnas in, se respektive ansökan i blankettarkivet.

Uppdaterad: 2017-02-14 10.27