Dela

Kontakta oss

Bli en servicepunkt i Bergs kommun

Bergs kommun har beslutat att införa ett antal servicepunkter i kommunen. Syftet med servicepunkterna är att stärka informationen till medborgarna, skapa en mötesplats, förbättra tillgång till internet samt att förstärka befintlig servicen på orten.

För att vara en servicepunkt krävs grundförutsättningarna:

  • Minst fem timmar öppet fem dagar i veckan, året om.
  • Lokaler som är tillgänglighetsanpassade.
  • Rena och välskötta lokaler.
  • Engagerad personal.

Uppdraget att vara en servicepunkt innebär att:

  • Servicepunkten tillhandahåller en Caféhörna för köp av fika
  • Erbjuda en yta för information, anslagstavla (2 kvm) och golvyta (2 kvm) där kommunen, men även lokala näringsidkare och föreningar kan annonsera och informera.
  • Tillhandahålla trådlöst internet för besökare.

Ersättningen för att vara en servicepunkt är 30 000 kr + moms per helår. Avtalen skrivs per kalenderår och ersättningen baseras på hur många månader som avtalet löper över.

Om avtalet inte följs, eller servicepunkten vill upphöra att vara servicepunkt, kan respektive part säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid.

Kontakta Andreas Hägglund på 0687-16400, andreas.hagglund@berg.se , för mer information.

Utvecklingsutskottet i Bergs kommun ansvarar för urvalet av servicepunkter i kommunen och om det blir aktuellt även på vilka orter det lämpar sig med servicepunkter.

Uppdaterad: 2017-01-26 14.28