Dela

Kontakta oss

Bredband och fiber

Bergs kommun är genom sitt elbolag BTEA delägare i ServaNet som med sitt öppna stadsnät i södra och mellersta Norrland levererar fiberbredband som möjliggör tjänster inom internet, tv och telefoni.

datakablar

Klicka på ovanstående logotyper för att komma till respektive företag.

Med över 14 000 anslutna hushåll och företag i kommunerna Sundsvall, Härnösand, Timrå, Ånge, Strömsund, Ragunda och Berg har ServaNet Sveriges till ytan största stadsnät. Cirka 6 000 villor är anslutna och antalet ökar med ungefär 1 000 per år. Detta kommer att bidra till kommunens mål att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s, år 2020.

Bergs kommun har ambitionen att under de närmaste åren, i samverkan med ServaNet, BTEA och Jämtkraft, åstadkomma förutsättningar för byar att bygga fibernät som kommer att stärka och tillgodose behovet av bredband. För detta ändamål arbetar kommunen enligt en plan kring bredbandsutbyggnaden där kommunens eget elbolag BTEA är en viktig aktör vad gäller att dra fördelar av samverkan mellan olika infrastrukturägare.

Bergs Hyreshus AB har sedan 2012 ett avtal med Telia att förse alla hyresgäster med fiberanslutning, totalt 500 anslutningar i kommunen.

Kontakt

Frågor kan också ställas till Bergs kommun genom Näringslivsutvecklare Lena Håkansson och IT-chef Staffan Lidén - se nedan kontaktuppgifter.

Uppdaterad: 2017-01-11 15.17