Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close
Till startsidan
Devisen Ute på riktigt
Söndag 24 Maj 2015

Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du ska sortera avfallet, var du kan lämna det, hur mycket sophämtningen och slamtömningen kostar samt annan information om avfall och återvinning

Kommunen har uppdraget att samla in och omhänderta hushållsavfall.
I begreppet hushållsavfall ingår flera olika avfallslag, där varje avfallsslag ska hanteras lite olika.

En förutsättning för att kommunen ska kunna hantera de olika avfallstyperna på ett säkert och effektivt sätt, är att avfallet källsorterats. Därför ber vi dig att källsortera ditt avfall så noggrant som möjligt och lämna respektive avfallsslag där det hör hemma.

Vi vill även be dig reflektera över hur du påverkar miljön. En människa kan inte göra allt, men varje individ kan göra något.
Det viktigaste är att vi minskar mängden avfall, något som vi delvis kan styra bland annat i samband med våra inköp.

Avfallstrappan

EU har beslutat en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas om hand i Sverige:

  • Avfallsminimering, förhindra att avfall skapas
  • Återanvänd
  • Återvinn material
  • Återvinn energi genom förbränning
  • Deponera, lägga på soptipp

Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.

Öppettider kommunkontoret
Måndag-torsdag: 08.00-16.00. Fredag 08.00-15.00.

Telefon 0687-161 00
Fax 0687-161 05
E-post till Bergs kommun

Besöks- och leveransadress Ängesvägen 4, Svenstavik
Postadress Bergs kommun, Box 73, 840 40 Svenstavik
Kommunens organisationsnummer och bankgirokonto

Vi finns också på

till youtube
till youtube