Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close
Till startsidan
Devisen Ute på riktigt
Fredag 29 Maj 2015

Fjällgymnasiet

Fjällgymnasiet i Svenstavik är en liten skola med ca 120 elever och kommunens enda gymnasieskola idag. På en liten skola försvinner du inte i mängden. Du lär känna både dina klasskompisar och elever från andra program.
Små klasser ger automatiskt mer tid per elev. Du har lätt att få lärarhjälp när du behöver det. Miljön är fräsch och ombonad. Stämningen familjär och avspänd.

Fjällgymnasiet

Skidåkning är naturligt här ( Foto J. Ottosson)

Onne skavla vaeriej byreskisnie

Fjällgymnasiet lea akte onne skavla 100 learohkigujmie. Ih akten onne skavlesne jeatjebi ektesne gaarvenh. Datne dovne dej dov klaassevoelpigujmie åahpenh jïh learohkigujmie jeatjah lohkehtimmieprogrammine. Smaave klaassine buerebe tïjjem fïerhten learoehkasse sjædta. Dutnjien aelhkie viehkiem lohkehtæjjeste åadtjodh jis daarpesjh. Skavlan byjreske tryjjes jïh murreds. Seadtoes jïh joeledslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Periodisering

Periodisering är kanske vår starkaste sida. Du läser 3-4 kurser under 10 veckor. Stressen och pressen minskar. Du hinner lättare med arbetet och du får tid att smälta allt. Du läser ofta klart en kurs innan nästa börjar. Proven hopar sig inte vid terminslut. Periodiseringen ger både möjlighet till fördjupning men även extra stöd i en kurs.

Digitala resurser ger möjlighet till distansarbete

I vår datortäta miljö lägger vi upp våra kurser på internet. Vi använder Fronter som är en helt webbaserad plattform, vilket innebär att elever och lärare oavsett var de befinner sig kan arbeta med olika kursmaterial och dokument som ligger där.

All kursverksamhet planeras och kalenderförs i Fronter. För elever och lärare ges härmed stora möjligheter till distansstudier där läraren faktiskt finns tillgänglig i studiesituationen, till exempel då elever är på träningsläger eller då man har behov av hemstudier. Det betyder att om du har lång väg till skolan kan du vissa dagar studera hemifrån. Eftersom vi använder Fronter och att alla elever får låna en bärbar dator blir du friare att disponera din arbetstid.  

Schema

Alla elever har ett schema som består av arbetstid och lektionstid som eleven planerar tillsammans med studiesamordnare eller ämneslärarer. Eleven har i Fronter full koll på när olika föreläsningar är inlagda. Därför ser schemastrukturen lika ut varje vecka men innehållet varierar.

Studieplaner - utvecklingssamtal

Varje termin genomförs utvecklingssamtal med elev/vårdnadshavare. Samtalet skall resultera i att en individuell utvecklingsplan uppförs för varje elev. Denna ligger sedan till grund för elevens fortsatta arbete under terminen.

Elevdemokrati - elevråd

Elevrådet på skolan är sammansatt av elever från alla årskurser och inriktningar. Rådet leds av rektor och är elevernas demokratiska organ i skolorganisationen.

Om du som elev är nyfiken eller vill veta mer om elevråd, läs mera på http://svea.org/länk till annan webbplats som är Sveriges elevråds hemsida.

Se världen med Fjällgymnasiet

På Fjällgymnasiet jobbar vi aktivt med att möjliggöra för elever att ta del av andra kulturer under sin studietid, både på hemmaplan men även genom utbyten, studieresor och praktik i andra länder. De senaste åren har vi besökt både Indien, Sydafrika och Kina. Studera på en liten skola som har hela världen som arbetsplats.

NIU — Nationellt godkänd Idrottsutbildning

Skolan är NIU godkänd på våra idrottsalternativ Alpint, Längd och Skidskytte. Detta innebär att du som elev kan välja att fördjupa dig i ett idrottsalternativ i kombination med dina studier på valfritt program. Du hittar ansökningshandlingar till NIU inriktningarna under länken märkt NIU.

Hur gör jag för att välja Fjällgymnasiet?

Du som är skriven i Bergs-, Bräcke-, Härjedalens-, Krokoms-, Ragunda eller Östersunds kommun gör ditt gymnasievalet via denna webbplatsen https://dexter.ostersund.se. Är du skriven i någon annan kommun ska ansökan lämnas in i din hemkommun.  Behöver du hjälp med din ansökan kontaktar du din studievägledare.

Hur gör jag om jag vill välja andra gymnasiealternativ?

Du som elev i Bergs kommun får söka gymnasieskola via Frisök var som helst i Sverige. Om det inte finns avtal med mottagande kommun blir man dock placerad som sökande i andra hand. Du har heller inte rätt till inackorderingsbidrag.  

Hur bra är Fjällgymnasiet?

Fjällgymnasiet utvärderas gentemot de mål som satts upp för respektive verksamhet i kommunen. Några av målen som utvärderas är:

  • Trivsel bland eleverna
  • Verksamheten uppfyller lagstadgade krav om behöriga lärare
  • Antal elever som når fullständig gymnasieexamen

Vill du jämföra vår skola med andra skolor i Sverige, så kan du göra olika urval på Sveriges kommuner och landstings hemsida som du hittar på  länken http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_gymnasieskolalänk till annan webbplats. Du kan även göra jämförelser på Gymnasiekvalitet.se http://www.gymnasiekvalitet.selänk till annan webbplats .

Om du är intresserad av mer information, besök vår hemsida www.fjällgymnasiet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Henric Silversnö

Öppettider kommunkontoret
Måndag-torsdag: 08.00-16.00. Fredag 08.00-15.00.

Telefon 0687-161 00
Fax 0687-161 05
E-post till Bergs kommun

Besöks- och leveransadress Ängesvägen 4, Svenstavik
Postadress Bergs kommun, Box 73, 840 40 Svenstavik
Kommunens organisationsnummer och bankgirokonto

Vi finns också på

till youtube
till youtube